Go to ...
KOSGEB tarafından verilen Hibe ve Kredi Programları Nelerdir


Türkiye’de küçük ve orta ölçekli kuruluşların desteklenmesi ve finansmanı amacıyla faaliyet yürüten KOSGEB 2016 yılı itibariyle,  çok çeşitli hibe ve kredi destek programlarını yürütmekte ve hayata geçirmektedir.  Türkiye’de faaliyet yürüten iş yerlerinin yaklaşık olarak %99’unu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. KOSGEB belirli sektörler dışında bu işletmelerin çoğunluğunu hibe ve kredileri ile desteklemektedir.  1987 yılında imalat sektörünü desteklemek amacıyla kurulan KOSGEB zaman içerisinde desteklediği sektörleri değiştirmiş ve geliştirmiştir. Kosgeb imalat sektörü dışında, hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletme ve müteşebbisleri de artık desteklemektedir.

KOSGEB tarafından Kobilere verilen Destek programları nelerdir:  2016 yılı itibariyle KOSGEB Türk ekonomisine 16 ana başlıktan oluşan program ile destek ve hizmet sunmaktadır. Bu destek programları;

 • TEKNOPAZAR, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı,
 • Endüstriyel Uygulama Programı,
 • AR-GE ve İnovasyon Programı,
 • KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı,
 • Girişimcilik Destek Programı,
 • Genel Destek Programı,
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
 • İşbirliği Güçbirliği Destek Programı,
 • Tematik Proje Destek Programı,
 • KOBİ Proje Destek Programı,
 • Uluslar arası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı,
 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri,
 • Kredi Faiz Desteği,
 • Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı,

Şimdi bu programların amaçlarını kısa kısa açıklamaya çalışalım;

TEKNOPAZAR, Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı;  İleri teknoloji konusunda çalışan Kobilerin yurt dışı pazarlarda rekabet güçlerinin arttırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının  ekonomik anlamda ticarileştirilmesi, teknolojik ürünlerin  tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Endüstriyel Uygulama Programı; Yeni bir hizmet veya ürünün üretilmesi , maliyetinin düşürülmesi, kalitesinin arttırılması ve piyasaya sunulması (ticarileştirilmesi) aşamalarında yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.

AR-GE ve İnovasyon Programı; Yenilik getiren buluşların ve fikirlerin desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı; Kobilerin, etkinliklerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, rekabet ve katma değerlerinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Girişimcilik Destek Programı; Yeni girişimlerin ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Genel Destek Programı; KOSGEB’in genel amaçlarının yanı sıra proje geliştirme ve hazırlama imkanı/kapasitesi olmayan Kobilerin de desteklenmesi amacıyla düzenlenmektedir.

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı; Yeniliklere ve buluşlara destek verilmesinin yanı sıra bu yenilik ve buluşların ticari alana uyarlanmasını desteklemek amacıyla uygulanmaktadır.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı;  Kobilerin işbirliği ile işlerini yürütmesini desteklemek amacıyla uygulanmaktadır.

Tematik Proje Destek Programı; Kobi’lerin kendilerini geliştirmesi ve belirli alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

KOBİ Proje Destek Programı; Her işletmenin kendisine özgü sorunlar ile ilgili yaptığı ve esnek destekleme ihtiyacından kaynaklanmış bir destek programıdır.

Uluslar arası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı; Her işletmenin bir gün uluslar arası büyük ve etkili bir kurum haline gelme ihtimali düşünülerek planlanmış bir destek programıdır.

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri; Kobilerimizin ihtiyaç duyduğu laboratuvar hizmetleri konusunda destek vermek amacıyla yürütülen bir projedir.

Kredi Faiz Desteği; Kobilere uygun koşullarda ekonomik finansal  yardım etmek amacıyla yürütülen bir programdır.

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı; Bu program ile gelecek vaad eden Kobileri  İstanbul Borsası’nda işlem görmesini sağlamak ve sermaye piyasasından finansman sağlamasını temin etmek amacıyla yürürlüğe konulmuştur.

KOSGEB’in destek ve hizmetleri her geçen yıl gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu gün KOSGESB’in verdiği destek programları hakkında genel bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın.

Etiketler:, , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan