Go to ...
TTGV YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEĞİ KAPSAMINDA 1 MİLYON $ DESTEK VERMEKTEDİR


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,  (TTGV) Türkiye’de girişimciliği, yeni teknolojiyi , inovasyonu ve yatırımı destekleyen kuruluşlardan birisidir. Destek, hibe ve kredi veren diğer kuruluşlar hakkında bilgi almak için linki tıklamanız yeterlidir. Özellikle teknoloji konularında Planı, projesi, iş fikri olan girişimcileri destekleyen söz konusu vakıf her geçen gün destek çeşitleri ve destek miktarını arttırmaktadır.

Biz bugün TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) tarafından sağlanan desteklerden olan “Yenilenebilir Enerji Desteği” hakkında bilgi sunmaya çalışacağız.

YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEK PROGRAMI HANGİ KONULARI KAPSAMAKTADIR; TTGV tarafından verilen yenilebilir enerji desteği kapsamında; Rüzgar, biyokütle, güneş, jeotermak ve biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki yatırımları kapsamaktadır.  Bu program ile yenilenebilir enerji üretimi ile ilgili yatırım projeleri uygun şartlarda destek kapsamına alınmakta ve çevre açısından bir handikap olan sera gazı atıklarının azaltılmasına katkı sağlamak ana hedeflerden birisidir. Öte yandan enerji üretiminde çeşitliliğin arttırılarak dışa bağımlılığın azaltılması diğer amaçlar arasında yer almaktadır.

Doğal enerji (yenilenebilir enerji) kaynaklarımızın daha verimli ve çok kullanılmasını bu sayede çevrenin daha az kirletilmesini ve öte yandan enerji temin kaynaklarımızın çeşitlendirilmesinin amaçlandığı proje ile çevre sorunlarının azaltılması da amaçlanmaktadır.

BU PROGRAMDA DESTEK ÜST LİMİTİ NEDİR? DESTEK ORANI KAÇTIR; Bu destek kapsamında verilen desteğin en üst limiti 1 milyon $ civarında olup, destek proje bütçesinin %50’si nispetindedir. Bu programın süresi en çok 1,5 yıl’ı kapsamaktadır. Ödeme planı ise ; 1 yılı olmak üzere 4 yılı kapsamaktadır ve bir destekten oluşmaktadır. Bu konudan faydalanmak isteyen girişimcilerin TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) ‘na başvurmaları gerekmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim dünyanın her tarafında son 30-40 yılda giderek artmıştır. Hem temiz olması, hem sınırsız bir kaynak olması , hem istihdam yaratması, enerji üretiminde yurt dışına bağımlılığını azaltması, yatırım maliyetlerinin diğer alanlara göre daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı tercih edilir hale gelmiştir.Türkiye’de son yıllarda dünyadaki bu trende uymaya başlamış ve bu tarz (yenilebilir nitelikli enerji yatırımları) yatırmalara destek verir hale gelmiştir.

Bu konuda destek veren kurumların başında ise TTGV gelmektedir. Bilindiği gibi Türkiye yenilenebilir enerji üretimi açısından zengin doğal kaynaklara sahip bulunmaktadır. Yüz ölçümü itibariyle Avrupa’nın en büyük ülkelerinden birisi olan Türkiye coğrafi konumu itibariyle özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından Güneş enerjisi üretimi açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Diğer yenilebilir kaynaklar açısından da çok geniş imkanlar bulunmaktadır. Örneğin özellikle kıyı bölgelerimizde rüzgar enerjisinden faydalanmak için yıl boyunca rüzgar alan yerleşim yerlerimizden faydalanabilir gibi görünmektedir. Jeotermal kaynaklardan da yenilenebilir enerji üretme imkanımız bulunmaktadır. Bilindiği gibi Türkiyenin her yerinde hemen hemen sıcak su kaynakları bulunmaktadır. Isıtma ve enerji üretiminde kullanılabilir değerlendirilebilir gibi gözükmektedir. İşte TTGV bu alanlarda yatırım yapan firmaları maddi ve manevi açılardan desteklemektedir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından verilen yenilenebilir enerji desteğini konu aldığımız yazımız burada sona eriyor. Hoşçakalın.

Etiketler:, , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan