Go to ...
TTGV ; TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ NEDİR KİMLER FAYDALANABİLİR?


Ar-ge her alanda firmaların, kurumların, kuruluşların ülkelerin birbirlerine üstünlüğünü belirleyen kavramlardan birisidir. 1980’li yıllarda Ar-ge kayramını tartışmaya başlayan ülkemiz insanı yeni buluş ile geliştirme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkeleri 10 larca yıldır Ar-ge çalışmalarına milyarlarca dolar para harcamaktadır. Bulundukları sosyo ekonomik düzey yaptıkları bilimsel buluş ve inovasyonun neticesidir.

Artık ülkemizde de devlet kuruluşları, bazı özel kuruluşlar, üniversiteler , bazı dernek ve vakıflar Ar-ge yatırımlarına önem vermekte ya bizzat yapmakta veya yapılan araştırma geliştirme faaliyetlerine destek vermektedirler. Bu kurumlardan bir tanesi Kamu ve özel sektör temsilcilerinin birlikte kurmuş oldukları Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) dir. TTGV teknoloji yatırımlarına ve çevre yatırımlarına destek vermektedir.

Biz bugün Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından verilen Teknoloji Geliştirme Projeleri (TGP) Desteği hakkında bilgi sunmaya çalışacağız.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın bu destek ile amacı nedir; Söz konusu Vakıf anılan destek programı ile Teknolojik Ürün ve Teknolojik Proses İnovasyonu kavramları ile ticari degeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme amaçlı Ar-ge çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Vakıf Ar-ge ile yapılan çalışma sonucunda elde edilen ürünün ticari bir degerinin olmasına önem vermektedir.

Öte yandan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı , Altyapı veya üretim amacına dayalı yatırımları destek kapsamı dışında tutmaktadır. Bunun bilinmesi gerekmektedir.

Bu destek programından kimler öncelikli olarak faydalanabilir; Teknoloji Geliştirme Projeleri (TGP)’den öncelikli olarak Sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri faydalanabilmektedir.

Destek miktarı ne kadardır? Destek ne kadar bir süre için verilmektedir; Bu destek programı çerçevesinde verilen yardımın en üst miktarı 1 milyon $’dır. Destek süresi en çok 2 yılı bulabilmektedir. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından verilen ve Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla oluşturulan projenin tamamı geri ödemelidir. Yani yapılan yardımın tamamı geri ödenecektir.

 Sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri Ar-ge çalışmalarını desteklemek amacıyla yapılan bu destekten yeni teknoloji üreten firmalarımızın faydalanması iyi olacaktır. Zira kendi teknolojimizi üretmeden ne ekonomide ne başka konularda gelişmiş devletler düzeyine çıkmamız mümkün gözükmemektedir. Gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Milli Hasılanın neredeyse %2-3’ü civarında olan Ar-ge harcamaları bizde hala çok düşük düzeylerde bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan eğitim çalışmaları üniversitelerin bu konuya önem vermesi kurulan Teknokentler in katkıları ile özel büyük şirketlerimizin kurmuş oldukları Ar-ge departmanları bu oranı biraz olsun yukarı sevilere çekmişse de hala istenilen noktalarda bulunmamaktayız. İnsanlar kazandıkları paranın bir kısmının yeni teknoloji geliştirmekte kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu hala anlayabilmiş değiller. Ancak bir çok olumlu gelişme de olmuyor değil. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi bazı özel vakıfların destekleri ile bazı yenilikler gerçekleştirilebilmektedir. Bu açıdan bu desteklerin önemini anlamamız gerekmektedir.

TTGV tarafından verilen Teknoloji Geliştirme Projelerine yönelik verilen destek hakkında bilgi verdiğimiz yazımız burada sona eriyor hoşçakalın.

Etiketler:, , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan