Go to ...
TARIM BAKANLIĞI AİLE İŞLETMELERİNE DEKAR BAŞINA 100 TL. DESTEK VERMEKTEDİR? BU DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR?


Gıda, Tarım  ve hayvancılık Bakanlığı 2016 yılı itibariyle çok çeşitli kredi , ve hibe programları düzenlemektedir. Tarım Bakanlığımızın Genç Çiftçilere yönelik desteğinden sonra, çok büyük yenilikler getiren Milli Tarım Projesini yürürlüğe sokmuştur. Milli Tarım Projesi kapsamında verilen destek, hibe, ve krediler hakkında daha geniş kapsamlı bilgi almak için ilgili linki lütfen tıklayınız.

Tarım Bakanlığımız bir zamanlar dünyada kendi kendine yeterliği ile övündüğümüz tarım sektöründeki geriye gidişe bir dur demekte kararlı gibi görünüyor. Zira yeni yılda vereceği kredi, hibe ve teşvik kapsamı skalası oldukça geniş görünmektedir. Tarım Bakanlığı tarafından verilen 1 milyon TL. tarımsal yatırım desteği hibesi hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilgili linki tıklamanız yeterli olacaktır.

Biz bugün Tarım Bakanlığı tarafından verilen Küçük Aile İşletmesi desteği hakkında bilgi sunmaya çalışacağız. Bilindiği gibi devletimiz son 10 yıllarda genellikle büyük ölçekli tarım işletmelerini desteklemeyi yeğlemiştir. Bu destekler ise köyden kente göçü önleyememiştir. Zira Türkiye de köy kesiminde çiftçilik yapan vatandaşlarımızın çoğunluğunu kendi emekleri ile geçinen küçük aile işletmeleri oluşturmaktadır. Tarımsal üretimdeki gerilemelerin bir nedeni de çiftçi ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın genellikle şehirlere göç etmeleridir. Türkiye’nin tarımsal üretim açısından kendi kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi diğer ülkelere de yüksek miktarda/tutarda ihracat yapması gerekmektedir. Çünkü Türkiye’nin tarıma uygun arazileri bulunmaktadır.

İnsan oğlunun çevreyi kirletmesi bir yana üretimdeki bazı yanlış uygulamalar gıda güvenliğini ve sürdürülebilir bir büyümeyi zorlaştırmaya başlamaktadır. İnsan ihtiyaçlarının birinci sırasında yeme içme gelmektedir. Bu ihtiyacını karşılayamayan insanlar/ülkeler ayakta kalamazlar. Onun için sürdürülebilir bir tarımsal büyümeyi hedeflememiz gerekmektedir.

Küçük Aile İşletmesi Desteğinden kimler faydalanabilir; Bu destek programı ile dekar (dönüm) başına 100 lira küçük aile işletmesi desteği ödenmesi planlanmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen çiftçilerimizin Tarım Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı olmaları, işletme büyüklüğünün 1-5 dekar (dönüm) aralığında olması  yada örtü altı seralarda meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılması gibi şartlar bulunmaktadır. Açık olan tarım arazilerinde 1 dekar(dönüm) den az olan işletmeler ile örtü altında 500 metrekarenin altındaki işletmeler bu destekten faydalanamayacaklardır.

Küçük Aile İşletmesi Desteği için çiftçilerimiz nereye başvuracaklar; Bu destekten faydalanabilmek için çiftçilerimizin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Örtü altında üretim yapan çiftçilerimizin başvuru sırasında Örtü altı Kayıt Sistemi (Öks) belgesini de yanlarında götürmeleri gerekmektedir. Türkiye tarım üretiminin çoğunluğunu gerçekleştiren Aile tipi çiftçilerimizin desteklenmesi şüphesiz çok olumlu olarak algılanmaktadır. Tarım vazgeçilmez sektörlerden bir tanesidir. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi insanların her şeyden önceki ihtiyacı yeme içme ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçları karşılanmadığı sürece diğer ihtiyaçların bir önemi yoktur.

Tarımda Küçük Aile İşletmesi Desteğini konu edindiğimiz yazımıza burada son veriyoruz. Hoşçakalın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan