Go to ...
MİLLİ TARIM PROJESİ, 17 MİLYAR TL.LİK YENİ KGF KREDİSİ VE YENİ İHRACATI DESTEKLEME KREDİLERİ


Ekonomi yavaşlıyor, uluslar arası piyasalarda bir daralma ve durgunluk var, tarımda yurt dışına ve diğer ülkelere bağlılığımız artıyor. Çiftçi kendi kendine yetemez hale geldi. Çiftliğini tarlasını satıp şehirlere göç etmeyi düşünüyor. 500 bin adet büyükbaş hayvan ithal ediyoruz. Tarımda ithalatçı ülke haline geldik, ekonomimiz gelişme ivmesini kaybetmeye başladı. İhracatçımız yeni pazarlara açılmaktan çekinir hale geliyor/geldi gibi çeşitli yorumlar hükümetimizi yeni tedbirler almaya yönlendirmiştir.

YENİ AÇIKLANAN İHRACAT DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLECEK SİGORTA VE FUAR DESTEKLERİ NELERDİR?

Gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik durgunluk ve kriz ülkemizde nispeten hafif hissedilmiştir. Bunun nedeni ülkemizin yatırım ve tüketim yapmaya devam etmesidir değerli arkadaşlar. Son dönemde yaşanan ekonomik yavaşlama hükümetimizin gözünden kaçmamış ve hemen yeni tedbirler almasına yol açmış/sağlamıştır. Bu tedbirler hakkında bugün bilgi sunmaya çalışacağız topluca.

İHRACATÇILARIMIZI RAHATLATACAK YENİ DESTEK PROGRAMI NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Yeni hibe, teşvik, destek ve kredi paketleri ardı ardına açıklanmaya başlamıştır. Bu tedbirler 3 temel programdan oluşmaktadır. Bunlar;

17 MİLYAR TL.’LİK KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?

  1. Milli Tarım Projesi,
  2. KGF( Kredi Garanti Fonu ) aracılığıyla kobilerimize verilecek 17 milyar TL.lik kredi projesi/programı,
  3. Türk Eximbank aracılığıyla verilecek olan yeni ihracat kredi/destek/teşviklerinden oluşmaktadır.

 

KOBİLERE 17 MİLYAR TL.’LİK KREDİ (KGF) KREDİ GARANTİ FONU VASITASIYLA VERİLECEK

Milli Tarım Projesi  tarım  ve hayvancılık alanında yaşanan sorunları çözmek ve çiftçimize destek olmak amacı ile yürürlüğe sokulmaya başlanmış bir proje esas itibariyle 2017 yılında yürürlüğe girecektir. Milli Tarım Projesi’nin önemli iki alt programı bulunmaktadır. Bu alt programlar;

MİLLİ TARIM PROJESİ; HAVZA BAZLI DESTEKLEME MODELİ NEDİR NE DEĞİLDİR?

  • Havza Bazlı Üretime Dayalı Destekleme Modeli,
  • Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli

MİLLİ TARIM PROJESİ; %50 MAZOT DESTEĞİNDEN KİMLER NE ZAMAN FAYDALANABİLİR?

Programlarından oluşmaktadır. Bu projeler kapsamında çiftçimizin tarımsal amaçlı olarak kullandığı mazotun %50’si devletimiz tarafından verilecektir. Gübre alımında verilen KDV (Katma Değer Vergisi) ‘de alınmayacaktır. Hayvancılıkta çok çeşitli destekler yürürlüğe sokulacaktır. Bu sayede hayvancılıkta yaşanan gerileme durdurulup gelişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Meraların daha iyi kullanılması sağlanacaktır. Tarım arazilerinin korunmasına ve toplulaştırmaya önem verilmektedir.  Türkiye’deki ovalarımız koruma altına alınmakta ve gereksiz inşaat yapılmasına izin verilmeyeceği açıklanmıştır. Arazi toplulaştırması ise hızlandırılacaktır. Arazi toplulaştırması kapsamında 7 milyon dönümlük bir tarlanın 2023 yılına kadar toplulaştırmasının tamamlanması beklenmektedir.

MİLLİ TARIM PROJESİ;HAVZA BAZLI ÜRETİME DAYALI DESTEKLEME MODELİ, HAYVANCILIKTA YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEME MODELİ

KGF( Kredi Garanti Fonu ) aracılığıyla kobilerimize verilecek 17 milyar TL.lik kredi projesi/programı; Bu program kapsamında toplam 17 milyar TL. lik bir kredi tutarı Türkiye’de girişimcilerimize özelliklede kobilerimize kredi/destek alırken kefalet veren tek kurum  olan Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla verilecektir. Kobilerimiz ekonomimizin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Verilecek 17 milyarlık yeni kredi ile ekonomimizin hızlanması ve canlılığını devam ettirmesi amaçlanmaktadır.

 

Türk Eximbank aracılığıyla verilecek olan yeni ihracat kredi/destek/teşvikleri; Ekonomimize canlandırmak için yürürlüğe sokulan üçüncü program ise Türk Eximbank aracılığıyla verilecek olan ihracat kredileri ve destekleridir. Bu destekler;

İthalatçılara (alıcılara verilecek ) kullandırılacak olan kredilerde referans kredi oranının kullanılması ile fuar ve sigorta desteğinden oluşmaktadır.

Yürürlüğe sorulan/sokulacak olan bu üç destek programı ile ekonomimizin büyüme trendini tekrar yakalaması/arttırması ve canlılığının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Umarım makalemizi faydalı bulmuşsunuzdur. Saygılarımızla.

Etiketler:, , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan