Go to ...
KREDİ GARANTİ FONUNUN (KGF) VERDİĞİ KEFALETLERDE STANDART NEDİR?


Türkiye’de kendi alanında hizmet veren tek kurum olan Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında bilgi sunmayı amaçladığımız yazı dizimize devam ediyoruz. Krediye ihtiyaç duyan ancak teminat ve kefalet yokluğu nedeniyle istediği krediyi alamayan Kobiler ile kobi niteliğindeki Çiftçi, Esnaf ve Zanaatkarlar ile Serbest meslek mensuplarına kefalet vererek (kefil olarak ) bir kamu hizmeti yapan Kredi Garanti Fonu (KGF) Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş Kamu hizmeti veren bir Anonim şirkettir.

Bir Anonim Şirket olan Kredi Garanti Fonu (KGF) Devletimiz Tarafından desteklenen bir kurum mudur? Kredi Garanti Fonu’nun benzerleri Avrupa ve Amerika’da bulunmaktadır. Kredi Garati Fonu’nun hem kamusal ortakları hem de çoğunluğunu bankaların oluşturduğu özel ortakları bulunmaktadır.  Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş bir anonim şirket olmasına rağmen KGF kamusal bir hizmet vermektedir. Dünyadaki benzerlerin de de olduğu gibi verdiği hizmetin kamusal nitelikte olmasından dolayı devletimiz tarafından desteklenmektedir. Bu anlamda Kredi Garanti Fonu kurumlar vergisinden, damga vergisinden ve bazı harçlardan muaf ve istisna tutulmaktadır.  Ayrıca özellikle ekonominin sıkıntıya girdiği sorunlu dönemlerde Bakanlar Kurulu Kararıyla ve Hazine Müsteşarlığı vasıtasıyla yüksek miktarlarda fon aktarımı yapılabilmektedir. Bu destekler bazen milyarlar değerinde olabilmektedir.  Yani kısaca tekrar söyleyecek olursak Kredi Garanti Fonu bir anonim şirket olmasına rağmen devletimiz tarafından tam desteğe sahip kamusal hizmet gören bir kurumdur.

Kimler Kredi Garanti Fonunun kefaletlerinden öncelikli olarak faydalanabilir? ayrıntılar için Tıklayınız.

Kredi Garanti Fonunun verdiği kefaletlerde uyguladığı standart nedir?  KGF’nun (Kredi Garanti Fonu) standart bir kefaleti yoktur.  Anılan kurum vermiş olduğu kefaletleri sermayesine dayalı olarak vermenin yanı sıra, Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı Türkiye Şubesi, Hazine Müsteşarlığı, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ve benzeri kurumlardan aldığı fon ve hibelere dayanarak çok farklı kefalet (kefillik ) uygulamaları yapmaktadır.

Kredi Garanti Fonunun kefalet verdiği kredi türleri nelerdir? ayrıntılar için Tıklayınız. 

Örnek vermemiz gerekirse Sermayesine dayalı verdiği kefaletlerde (kefillik) bankaların dışında kendi uzmanları vasıtasıyla kefalet vereceği kobilerin kredi değerliliğini araştırırken, Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardan sağladığı fonlar kapsamında vereceği kefaletlerde bankalardan ayrı bir araştırma yapmamakta, Banka üzerinden gelen kefalet isteğini kredi değerliliği bakımından incelemekte ve bu şekilde karara bağlamaktadır.

Kredi Garanti Fonu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

PGS (Portföy Garanti Sistemi)’nde ise kefalete karar verme aşamasında Kredi Garanti Fonu yer almamaktadır. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kredi kullandırıp kullandırmayacağı konusundaki karar doğrudan bankalara aittir.  BTC ve AYF ‘den sağlanan fonlar üzerinden verilecek kefaletlerde ise bu konularda söz konusu kurumlarla yapılan anlaşmalar/protokoller çerçevesi esas alınmaktadır.

Kredi Garanti Fonu şubeleri hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Öte yandan desteklerin çeşitlerine göre risk paylaşım miktarları/oranları ve kefalet üst limitleri de farklılık gösterebilmektedir.  Yani özetle Kredi Garanti Fonunun vermiş olduğu kefaletlerde tek ve standart bir uygulama yoktur diyebiliriz. Her başvuru istenen kefaletin kaynağı, çeşidi ve miktarına göre farklı uygulamalara tabi tutulmaktadır.

Yürütülen prosedür ne olursa olsun insan ihtiyaç duyduğunda böyle bir kurumun var olduğunu bilmek bizi rahatlatmaktadır. Çünkü teminat ve kefillikte bazı güçlükler yaşanabilmektedir. Kredi Garanti Fonunun varlığı hep bir ikinci seçeneğimiz olduğunu bize hatırlatmaktadır. Devlet gibi bir kefiliniz olacaktır.

Kredi Garanti Fonu ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar esenlik içinde kalın.

Etiketler:, , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan