Go to ...
KREDİ GARANTİ FONU (KGF) NE MİKTARLARDA KEFALETLER VEREBİLMEKTEDİR?


Kredi veya destek almak isteyen ancak yeterli teminat veya kefaleti (kefili) bulunmayan Kobilere kefalet desteği sunan ve kendi alanında bir ilk ve tek kurum olan Kredi Fonu (KGF) hakkında bilgi sunmaya çalıştığımız yazı dizimize devam ediyoruz. Bilindiği gibi Kobilere ve Kobi niteliğinde (büyüklüğünde) olan Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler ve serbest meslek mensuplarına kefalet hizmeti sunmaktadır.

Kimler Kredi Garanti Fonunun kefaletlerinden faydalanabilir?

Peki Kredi Fonu Kooperatiflere de kefalet desteği vermekte midir? Merak edilen konulardan bir tanesi de bu olmaktadır değerli arkadaşlarım. Eğer kısaca cevaplayacak olursak her kooperatife vermemektedir diye söylenebilir. Kredi Fonu (KGF);Birlikler ve birliklere bağlı kooperatiflere de kefalet hizmeti/desteği sunmaktadır. Yalnız  arsa, inşaat ve yapı kooperatifleri hariçtir. Yani bu tür kooperatifler Kredi Garanti Fonu(KGF)’nun kefalet desteğinden faydalanamamaktadırlar.

Kredi Garanti Fonunun kefalet verdiği Kredi türleri nelerdir?

Bir Kredi veya teminat/kefillik gerektiren destek alacağız Kredi Fonu kredinin tamamına mı yoksa bir kısmına mı kefil olmaktadır? Kredi Fonu bu konuda kefalet vereceği kuruma göre ve kefaletin konusuna göre farklı uygulamalar yapmaktadır. Kredi Garanti Fonu bankalardan kullanılacak kredilerde risk paylaşımı esası gereği kısmı kefalet uygularken, KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK gibi kurumlar ile özellikle ihracatın finansmanı için kurulmuş olan Türk EXİMBANK gibi kuruluşlardan kullanıcak kredilerde tam kefalet vermektedir.

Kredi Garanti Fonunun şubeleri hangi illerdedir?

Kredi Garanti Fonu KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK gibi kurumların Kobilere verdiği kamusal destekler ile EXİMBANK’tan kullanılacak krediler için kefalet (kefillik ) limitlerini geçmemek şartıyla destek/kredi miktarının tamamı üzerinden kefalet verebilmektedir.

Bununla beraber KGF bankalar ile riskin bölüşülmesi esasına göre çalışmaktadır. Bundan dolayı bankalardan kullanılacak krediler için kredi tutarının ancak belli bir miktarına/oranına kadar kefalet verebilmektedir. Kobilerin bankalarca kullandırılacak kredilerinde verilecek kefalette öncelikle Kobilerin kredi değerliliğinin tespitinde bankaların görüşüne önem vermekte ve kredi riskinin belirli bir miktarda/oranda ilgili banka tarafından kabul edilmesini/üstlenilmesini temel olarak kabul etmektedir.

Kredi Garanti Fonu hakkında genel bilgi almak istiyorum.

Kredi Garanti Fonunun verdiği kefaletlerde üst limitler ne kadardır?  Neye göre limitler değişmektedir?  Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Kredi Garanti Fonunun kefalet limitleri destek türlerine göre değişmektedir.

Kredi Garanti Fonunun kendi öz kaynaklarından verdiği kefaletlerde Kobi başına verdiği kefaletin üst sınırı 1 milyon TL.dir. Bununla beraber özellikle Türk EXİMBANK ihracat kredileri için verilecek kefaletlerde Kobi başına kefalet üst limiti 2 milyon TL.’ye kadar yükseltilebilmektedir. Bu da anılan kurumun ihracata önem verdiğinin bir göstergesidir diyebiliriz. İhracata yönelik verilecek Türk EXİMBANK kredilerinde miktar 2 milyon TL. ‘ye çıkartılarak ülkemizin ihracata dayalı ekonomik büyüme modeline bir anlamda destek olunmaktadır.

TTGV, KOSGEB ve TÜBİTAK vb. kurumlara hitaben verilecek kefalet mektuplarında üst limit Kredi Garanti Fonunun kendi kaynaklarından Kobi başına verilecek kefalet üst limitini aşamamaktadır. Ancak Hazine Müsteşarlığından elde edilen fonlar kapsamında verilen kefaletlerde Kobi başına en üst kefalet limit 1.5 milyon TL. miktarındadır. İmalatçı Kobiler için işletme başına en üst kefalet limiti ise 2.5 MİLYON TL. miktarındadır.

Kredi Garanti Fonu hakkında ayrıntılı bilgi vermeye devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar bol kazançlı günler dileğiyle hoşçakalın.

Etiketler:, , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan