Go to ...
EKONOMİ BAKANLIĞINDAN 500 BİN $ NASIL DESTEK ALABİLİRİM. KİMLER BU DESTEKTEN FAYDALANABİLİR


Ekonomi bakanlığı son yıllarda uluslar arası alanda Türk mallarının markalaşmasına önem vermektedir. Özellikle yurt dışında Türk malı imajının yerleşmesi , Türk ürünlerinin markalaşması, ve TUQUALITY’yi desteklemektedir. Bu destek programı ile Bakanlık, Türk malı imajının kuvvetlendirilmesi yani markalaşma için yapılacak her türlü iç ve dış faaliyet giderlerinin uluslar arası kurallar çerçevesinde desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bilindiği gibi ulusal ve uluslar arası düzeyde markalaşma çok önemlidir.İnsanlar alışveriş yaparken bildikleri ve alıştıkları markaları tercih etmektedir. Devletler, milletlerden ziyade markaları daha çok tanımakta ve güvenmektedirler. İşte Ekonomi Bakanlığımız da bu düşünceden hareketle Türk ürünlerinin uluslar arası alanda daha çok bilinmesi ve tanınması amacıyla yapılan faaliyetleri desteklemektedir. Sadece bireysel firmalar desteklenmiyor aynı zamanda bu tarz çalışma yapan resmi ve yarı resmi kurumlarda desteklenmektedir.

Bu program çerçevesinde verilen destek miktarı ve oranı nekadardır; Bu program ile Ekonomi Bakanlığı 50 bin-500 bin ABD$’I arasındaki çeşitli harcamalarını desteklemekte olup, destek oranı ise %50’dir.

Bu destekten faydalanmak için nereye başvurmalıyız; Ekonomi bakanlığının bu destek programından faydalanmak için Ekonomi Bakanlığı /İhracat Genel Müdürlüğüne başvurmamız gerekmektedir.

Kimler bu destekten faydalanabilir; Türkiye de faaliyet gösteren sınai veya ticari şirketler ile  İhracatçı Birlikleri ve Üretici Dernek&Birlikleri bu destekten faydalanabilmektedirler. Ticari şirketler %50’lik bir destek oranına sahiptir. Destek süresi ise; Marka desteği programında 4 yıl olup, TURQUALITY destek programında ise 5 yıldır.

Bu destek kapsamında;Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin

1) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için;
– Faydalı model, Patent  ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 USD,
– Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla 300.000 USD
– Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;
– Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 USD,
– Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağaza\lokanta\kafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 USD,
– Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD,
– Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları ve/veya açacakları showroomlar ve benzeri harcamaları, yıllık en fazla 200.000 USD,
– Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 USD
– Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin; Dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 USD, Kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 USD,
– Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet (ş.abacı)avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 USD,
– Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 USD,
– Şirketlerin bu sisteme göre açtıkları birimlerinin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde desteklenir.

2) TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için;
-Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve benzeri giderleri
-Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri,
-TURQUALITY Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,
-TURQUALITY Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;
-Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,
-Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
-Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,
-İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

Ekonomi bakanlığının markalaşma ve TURQUALITY destek programı hakkında bilgi sunmaya çalıştığımız yazımıza burada son veriyoruz. hoşçakalın.

Etiketler:, , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan