Go to ...
EKONOMİ BAKANLIĞI UR-GE DESTEĞİ NEDİR? KİMLER FAYDALANABİLİR?


Ekonomi Bakanlığı 2016 sonu 2017 başı itibariyle çeşitli alanlarda Türk girişimcisini desteklemektedir. Ekonomi Bakanlığının destekleri; ihracat destekleri, Yatırım teşvik destekleri ve hizmetler sektörü desteklerinden oluşmaktadır. Biz bugün ihracat destelerinden UR-GE (uluslar arası rekabetin geliştirilmesi amacıyla verilen Destek) hakkında bilgi sunmaya çalışacağız.

Ekonomi Bakanlığımız bu desteği ile Türkiye’de mal ve hizmet üreten sektörlerde iş yapan işletmelere uluslar arası pazarlarda rekabet imkanlarını arttıracak eğitim ve danışmanlık işlerinde desteklemeyi amaçlamaktadır. 20 bin $ şirketler için 50 bin-400 bin$ birlik, oda, kooperatif şeklindeki kuruluşlara ödenmek üzere destek üst limiti bulunmaktadır. Destek oranı ise şirketler için %70 ve %75’de Sivil toplum kuruluşları için belirlenmiştir.

1) Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Türkiye’de  faaliyet gösteren mal ve hizmet üreten şirketlerinin uluslar arası arenada rekabet imkanlarını arttırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin giderlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu programdan Sınai ve ticari iş yapan şirketler ile yazılım sektöründe çalışan şirketler yararlanabilmektedir. Bu program ile yıl bazında en çok 20 bin $’ı geçmemek üzere ve 60 saati geçmeyen ülke içi eğitim giderlerinin %70’i desteklenmektedir. Desteklenecek eğitim konuları ise; Yenilikçilik ve kümelenme, Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Kuralları, Uluslar arası pazarlama ve Elektronik Ticaret, Dış ticaret anlaşmazlıkların çözümü ve Uluslar arası tahkim başvurusu, Tedarik zinciri ve lojistik, Dış ticaret finansmanı ve dış ticaret muhasebesi, Dış ticarette kullanılan belgeler ve ödeme şekilleri, Dış ticarette Fiyatlandırma gibi eğitim konuları desteklenmektedir. Bu konularda yetkili makam ise Ekonomi Bakanlığıdır.

2) PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURTDIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE PROJE UZMANI İSTİHDAMI

Koordinasyon yapılan kuruluşların Ekonomi Bakanlığınca proje bazlı yapılan masraflarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.Bu programdan Türkiye’de faaliyet gösteren sınai ve ticari şirketler, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları bu destekten faydalanabilmektedir. Bu başlık altında yapılan destekler ise;Bilgi ve internet teknolojileri danışmanlığı, Eğitim yada danışmanlık , Süreç iyileştirme ve yönetim, İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, İhracat potansiyellerinin tespit edilmesi gibi konularda verilen eğitim, danışmanlık gibi çalışmaların en fazla %75’i ve 400 bin $’ı proje bazında desteklenmektedir. Yine bu projelerde görevlendirilen en çok 2 personelin istihdam giderlerinin en çok %75’i Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir.

3-Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları

İşbirliği yapılan kuruluşça yapılan 10 adet yurt dışı pazarlama programları için her bir program bazında 150.000 $’a kadar, 10  adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için her bir program bazında 100.000 $’a kadar, Ulaşım, Konaklama, yurtdışı pazarlama giderlerinin en fazla %75’i ödenmektedir.
Proje bazında ise firmaların senelik 50 bin $’a kadar bakanlıkça uygun görülecek alanlarda 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetleriyle alakalı giderlerinin %70 oranında karşılanması öngörülmektedir.

Ekonomi bakanlığı tarafından verilen UR-GE desteği ile ilgili bilgi vermeye çalıştığımız yazımız burada son bulmaktadır. İyi çalışmalar.

Etiketler:, , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Oguzhan