ARICILIĞA VERİLEN DESTEKLER NELERDİR? KİMLER BU DESTEKLERDEN FAYDALANABİLİR?

Arıcılığa verilen destekler nelerdir konusunu ele aldığımız yazılarımıza devam etmekteyiz. Arıcılığa verilen devlet destekleri esas itibariyle a) Sigorta Destekleri b) Destekleri, c) Doğrudan Gelir desteği olarak sınıflamak mümkündür.

Doğrudan Gelir Destekleri; A)Kovan başına 10 TL verilen B) Koloni başına 60 TL. olarak verilen Bombus Arısı desteği. (Bombus arısı Seralarda Polenizasyonun gerçekleşmesi için kullanılmaktadır. )

Destekleri; A) KKDK (IPARD PROGRAMI) %60 hibe desteği, B) Alet ve Ekipman Destekleri %100 üst limitli hibe programları C)Tarımsal Kredi Faizi desteklemeleri  11 puan yıllık faiz indirimi D) Tigem destekleri (aktif koloni desteği)

Arılı Kovanların Sigortaları desteği; A) Primlerin Ödenmesi, B) Arıcılık sigortalarında primlerin %50’si devlet desteği ile ödenmektedir.

Arıcılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı birimler ve Milli eğitim Bakanlığı ile birlikte arıcılığın başından sonuna kadar ne yapmaları gerektiği hususunda gerekli eğitimler verilmektedir. Arıcılık eğitimi almak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Kurslarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Bir işi yapmadan o konuda gerekli eğitimleri almak en doğru yol ve yöntem olarak anlamamız gerekir.

Kovan Başına 40 TL arı koruma desteği alabilmek için ;Kafkas arı ırkı koruma desteğinden faydalanabilmek için uygun koşulları sağlayan üreticiler Bakanlığa başvurarak 40 TL/Kovan başı destek alabilmektedirler. Bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.

Bambus Arısı için destek nasıl alınır peki; Bu destekten faydalanabilmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığının il ve ilçelerine başvurmanız gerekmektedir. Bu destek miktarı ise koloni başına 60 TL.dir. bilindiği gibi Bambus arısı seralarda tozlaşmayı doğal yollardan sağlamak amacı ile değerlendirilmektedir. Bu destekten faydalanabilmek için Örtü altı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Devletimizin verdiği destekler bu kadarla da kalmamaktadır. Çok çeşitli ekonomik destek programları bulunmaktadır. İşin kurulması amacıyla sermaye bazlı desteklerde verilmektedir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi kovan ve bal yetiştiriciliği bakamından Türkiye dünya ikincisi durumundadır. Ancak ulaşabileceği potansiyelin daha çok altındadır. Bu konuda iyi yetişmiş elemana ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu konuda eğitim almak için ise yukarıda bahsettiğimiz kurslara başvurmak gerekmektedir. Devletimiz eğitimden  sermaye desteğine, veteriner desteğinden  sigorta desteğine kadar çok çeşitli destek ve hibeler sunmaktadır. Bize düşen ise sadece işimizi severek ve canla başla yapmaktır. Devletimiz ürettiğimiz balların satış/pazarlamasına dahi destek vermektedir.

Arıcılık ve verilen destekler hakkında önümüzdeki günlerde sizlere daha ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğiz .Zira arıcılık hem istihdam yaratma potansiyeli olan hem de ekonomik değeri olan bir konudur. Ülkemizin doğal zenginlikleri arı yetiştiriciliği için çok çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bu doğal varlığımızı daha iyi değerlendirmemiz ve dünya birinciliğine ulaşmamız gerekmektedir. Bu planlı programlı çalışma ve çabayla rahatlıkla ulaşılabilir gibi gözükmektedir.

Arıcılıkta Devlet Destekleri konusunu ele aldığımız yazımıza burada son veriyoruz. Saygılar sunarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.