Go to ...
Ticarileştirme

TTGV ;TİCARİLEŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ NEDİR 1 MİLYON $’LIK DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLİR

Bir ülkenin ekonomik anlamda ayakta kalabilmesinin birinci şartı yenilik bulması veya yenilikleri geliştirmesidir. Her alanda yenilik bulan (icat eden) ülkelerin ayakta kalması ihtimal dahilinde görülmektedir. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge ve İnovasyon yatırımlarını yüzyıllardır gerçekleştirmektedir. Bu ülkeler her alanda yaptıkları icatlar ve yenilikler (geliştirmeler) sayesinde ekonomik sosyo-kültürel anlamda güçlenmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde firmalar cirolarının büyük bir kısmını yenilik