Go to ...
Tarım Bakanlığı

ARICILIK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR? ZİRAAT BANKASI ARICILIK KREDİLERİ NELERDİR?

Arı ve arıcılık konularında verilen destek ve kredileri konu edindiğimiz yazılarımıza devam etmekteyiz. Arıcılık konularında verilen destek hibe ve krediler ile ilgili olan yazımız yayınlandı ilgili linkten konu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere çok çeşitli kuruluşlar bu konuda hibe ve krediler vermektedir. Ancak biz bugün Arıcılığa kredi veren Bankalar hangileridir onları inceleyeceğiz.

ARICILIĞA VERİLEN DESTEKLER NELERDİR? KİMLER BU DESTEKLERDEN FAYDALANABİLİR?

Arıcılığa verilen destekler nelerdir konusunu ele aldığımız yazılarımıza devam etmekteyiz. Arıcılığa verilen devlet destekleri esas itibariyle a) Sigorta Destekleri b) Proje Destekleri, c) Doğrudan Gelir desteği olarak sınıflamak mümkündür. Doğrudan Gelir Destekleri; A)Kovan başına 10 TL verilen destek B) Koloni başına 60 TL. olarak verilen Bombus Arısı desteği. (Bombus arısı Seralarda Polenizasyonun gerçekleşmesi için kullanılmaktadır.

TARIM BAKANLIĞI 1 MİLYON TL. HİBE DESTEĞİ NEDİR KİMLER BU DESTEKTEN FAYDALANABİLİR?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını destekleyen en önemli kurumumuz olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 yılı sonu itibariyle Kırsal Kalkınma yatırımlarına büyük destekler vermektedir. Başbakanımız tarafından açıklanan Milli Tarım Projesi bir çok çeşit, hibe, destek, teşvik ve kredi imkanını çiftçilerimize sağlayacaktır. Milli Tarım Projesi ve bu proje ile çiftçi ve hayvan yetiştiren vatandaşlarımıza yönelik olarak verilecek