Go to ...
Meslek Lisesi

Meslek Lisesi Mezunlarına 150 Bin TL. KOSGEB kredisi

Kosgeb’ten meslek lisesini bitirenlere 150 bin TL. yeni işyeri açma hibesi ve kredisi; T.C Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEB arasında imzalanan anlaşma/protokol gereğince artık meslek lisesinden mezun olan gençlere 50 bin TL.’si hibe ve 100 bin TL.’si geri ödemeli ancak faizsiz kredi verilmeye başlanmıştır. Bilindiği gibi Türkiyenin nüfusunun büyük bir çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. Avrupanın hatta